Geisha Cafe
Love the space and the clothing

Các món phổ biến

Món đặc biệt

Liên hệ

Geisha Cafe

85 Pasteur
District 1Ho Chi Minh City
0838294004

Thời gian giao hàng

Geisha Cafe đóng cửa hôm nay


© 2016 Vietnammm.com